BEZPIECZNIE

KOMFORTOWO

SZYBKO

Potrzebujesz gotówki?

ZŁÓŻ WNIOSEK - DECYZJĘ OTRZYMASZ W 15 MINUT!

GWARANTUJEMY

Bezpieczeństwo transakcji

Prowadzimy profesjonalnie działające placówki kredytowe.

Troskę o Twój komfort

Formalne sprawy załatwiamy podczas spotkań oraz telefonicznie.

Poufność danych

Wiemy jak ważnym aspektem jest Twoja prywatność.

Kompleksowość usług

Rozwiążemy Twoje wszystkie finansowe problemy!

Niskie opłaty

Potrafimy znaleźć dla Ciebie najlepsze oferty!

x Regulamin
J&O USŁUGI JOANNA OBREMSKA J&O Usługi Joanna Obremska z siedzibą w Bobrowo 62, 87-327 Bobrowo, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do J&O Usługi Joanna Obremska. Dane będą przetwarzane przez Firmę w celu podjęcia przez Firmę na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług. Państwa dane osobowe mogą być przekazane przez Firmę wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od MDW ART Mateusz Wojtyra informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych. Firma J&O Usługi Joanna Obremska informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: joannaobremska@wp.pl
x Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez J&O Usługi Joanna Obremska moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Bank oferty kredytowej. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest J&O Usługi Joanna Obremska siedzibą w Bobrowo 62, 87-327 Bobrowo oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.